Wybory samorządowe 2018 w Lędzinach

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 6

Karioka 06-07-18 10:29

Tak samo mają mniej czasu na przedstawienie wyborcom swojej oferty. Chyba, że przyjmą taktykę opozycji totalnej, tzn. nieważne jaki mamy program, właściwie go nie mamy, a właściwie naszym programem jest obalenie dotychczasowej władzy... ale z taką ofertą u myślącego wyborcy się raczej nie przebiją...

Odpowiedz Cytuj
Nowy 13-07-18 21:17

Karioka nie martw się o myślących wyborców bo do nich nie należysz ani nimi nie jesteś. Przy każdych wyborach jesteś nurtem opozycyjno-wazeliniarskim.. Karioka to ty jesteś totalnym zerem a nie opozycją. Pozdrawiam !!!! Nowy

Odpowiedz Cytuj
TERAZ POLSKA 15-07-18 11:07

wróblowa nie może wygrać wyborów bo bolszewikom już dziękujemy ! tak zaklamanego i zadufanego w sobie burmistrza to jeszcze w Lędzinach nie mieliśmy ! niech ona sobie lepiej nadal gra z komunistycznymi złodziejami w WOŚP ,ale od władzy wara !

Odpowiedz Cytuj
Lędziński Patriota 28-07-18 21:18

Karioka zapytaj się wyborców, czy znają program wyborczy Wróbel, czy pamiętają co Wróbel miała w swoim programie 4 lata temu. Ja wiem jedno, nie można ze wszystkimi walczyć. Tylko zgoda buduje. Obrażać się na Starostwo i obrażać strażaków, górników, fundacje. My takiej władzy nie chcemy, która wszystkich w koło obraża.

Odpowiedz Cytuj
Karioka 08-08-18 13:17

Ja mam program wyborczy p. Wróbel zgrany na kompa, więc dokładnie wiem, co obiecywała. Było tam m.in. o straży miejskiej i w tym temacie raczej nic nie zrobiła. Zastanawia mnie co innego - czy po tak drastycznym obcięciu wynagrodzenia burmistrzowi, jakie miało miejsce w Lędzinach zgłoszą się u nas jacyś sensowni kandydaci...? Zgadzam się, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a Lędziny to mała gmina, więc jej burmistrz nie może zarabiać tyle, co w dużym mieście, ale z drugiej strony jako dyrektor szkoły miała chyba porównywalne zarobki, a odpowiedzialność jednak nieporównywalna...

Odpowiedz Cytuj
Zresztą wrzucę 08-08-18 13:26

Program Wyborczy KWW Krystyny Wróbel
Program powstał w oparciu o moją ośmioletnią pracę w Radzie Miasta, wnikliwą obserwację i opinie mieszkańców oraz doradztwo ekspertów.
Przygotowując program wybrałam najważniejsze zagadnienia i problemy które wymagają bezwzględnie szybkiego i racjonalnego działania a także te, dla realizacji których potrzebna jest długofalowa i konsekwentna praca.
1.Opracowanie raportu otwarcia i przeprowadzenie audytu zewnętrznego.
+analiza stanu Gminy na rozpoczęcie kadencji w zakresie finansowym, majątkowym i prowadzonych przez miasto sporów sądowych.
+audyt (kontrola) zewnętrzny wszystkich obszarów funkcjonowania urzędu miasta przeprowadzony przez niezależnych kontrolerów.
2.Stworzenie urzędu przyjaznego dla mieszkańców i petentów.
+ analiza kompetencji pracowników urzędu. Opracowanie systemu niezbędnych szkoleń i doskonaleń zawodowych.
+mapowanie stanowisk.
+wprowadzenie nowych standardów obsługi,
+zorganizowanie punktu obsługi osób niepełnosprawnych i starszych na parterze urzędu.
3. Reforma finansów miasta
+zwiększenie dochodów własnych gminy, m.in. poprzez poprawę ściągalności należności,
+racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych,
+ostrożnościowe i realistyczne planowanie budżetu,
+kontynuacja budżetu obywatelskiego w zmodyfikowanej formie – konieczny jest podział miasta na większą liczbę okręgów konsultacyjnych.
4.Inwestycje w infrastrukturę miejską.
+aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny,
+uchwalenie w oparciu o „Studium…” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
+inwentaryzacja i uzbrojenie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe,
+udostępnienie atrakcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego obszarów Lędzin (np. Wopienka),
+podłączenie mieszkańców do kanalizacji, na ustalonych zasadach finansowych – obecni klienci „Partnera” nieodpłatnie, a pozostali mieszkańcy zgodnie z uchwalonym systemem dopłat,
+przystąpienie do procesu „odkorkowania” Lędzin poprzez możliwe do zrealizowania warianty udrożnienia przejazdu kolejowego lub budowa systemu dróg alternatywnych dla ruchu lokalnego,
+budowa wodociągu do kościoła św. Klemensa,
+wymiana oświetlenia na osiedlu Rachowy,
+montaż oświetlenia na nowopowstałych ulicach,
+bieżące remonty dróg i chodników miejskich,
+dbałość o ogólną estetykę i czystość miasta.
5.Inwestycje w infrastrukturę nie będącą własnością miasta.
+Wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Goławcem a Górkami,
• remont ul. Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków,
• budowa ronda Hołdunowska-Murckowska-Gwarków,
• budowa chodnika na ul. Ułańskiej.
+Wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
• aktywny i zgodny z kompetencjami udział Gminy w procesie
inwestycyjnym budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice –
Bielsko-Biała w obszarze miasta. Musi powstać -będący na dzień
dzisiejszy w planach - węzeł komunikacyjny Lędziny.
• rewizja stanu faktycznego inwestycji „Centrum logistyczne
Lędziny” i możliwości wykonania we współpracy z GDDKiA a także
powiatem węzła na drodze ekspresowej S 1 i ulicy Zawiszy Czarnego.
6.Usługi komunalne i komunikacyjne.
+Racjonalizacja kosztów dostawy wody, odbioru ścieków i śmieci, zmierzająca do ich obniżenia:
• negocjacje obniżki cen wody z RPWiK Tychy, ze względu na
znaczące zmniejszenie strat wody (do 29% ) i inwestycje miasta
w infrastrukturę wodociągową,
• rozpoczęcie prac nad dywersyfikacją dostaw wody – w oparciu
o zasoby wodne znajdujące się pod Lędzinami oraz poprzez
budowę rurociągu umożliwiającego zakup wody bez pośrednictwa
RPWiK Tychy,
• wybór optymalnej stawki amortyzacyjnej nowopowstałego majątku
„Partnera” – rurociągi kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, tak
aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na ceny dla mieszkańców,
• obliczenie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę za
wywóz śmieci, w stosunku do wpłat dokonywanych przez
mieszkańców,
• udoskonalenie systemu odbioru śmieci na osiedlach bloków
mieszkalnych, poprzez organizację minipunktów odbioru śmieci,
co pozwoli mieszkańcom segregować śmieci tylko na dwie grupy.
+Poprawa komunikacji publicznej poprzez przyjęcie Lędzin do KZK GOP oraz rozwój linii skomunikowanych z sąsiednimi miastami o lepszych połączeniach (Wesoła, Kosztowy).
7. System wsparcia dla przedsiębiorców.
+opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych,
+opracowanie jasnego, przejrzystego i uczciwego systemu ulg oraz zwolnień dla przedsiębiorców,
+pomoc inwestorom przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych,
+aktywne promocja i wsparcie rodzimych firm.
8. Edukacja i opieka.
+uruchomienie żłobka,
+ efektywne wykorzystanie bazy przedszkolnej, ujednolicenie standardu wyposażenia wszystkich lędzińskich przedszkoli,
+bieżące remonty szkół i przedszkoli w zakresie zgłaszanym przez społeczność szkolną,
+remont płotów oraz terenów przyszkolnych,
+modernizacja wyposażenia pracowni szkolnych,
+efektywna realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Wsparcie finansowe stowarzyszeń i instytucji działających w tym obszarze,
+realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny.
9. Sport, rekreacja, kultura
+restrukturyzacja Fundacji Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki we współpracy z KWK „Ziemowit”, w celu przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku,
+budowa ścieżek rowerowych i nordic walking oraz placów zabaw i „siłowni pod chmurką”,
+modernizacja terenu „Zalewu”,
+zabezpieczenie budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury na poziomie koniecznym do realizacji zadań w obszarze kultury w mieście,
+ścisła współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej i MOK,
+wsparcie finansowe oddolnych inicjatyw mieszkańców – organizacja festynów integracyjnych i rodzinnych.
10. Promocja i zmiana wizerunku miasta.
+nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
+współpraca z organizacjami pozarządowymi,
+promocja wolontariatu,
+efektywna współpraca z miastami partnerskimi,
+aktywne uczestnictwo we wszelkich inicjatywach międzygminnych czy też o charakterze regionalnym które mają na celu promocję miasta na zewnątrz.
11.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
+dalsza poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej,
+współpraca z policją w zakresie odpowiedniej ilości patroli w mieście,
+stworzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
+restrukturyzacja lub likwidacja Straży Miejskiej – zgodnie z decyzją mieszkańców,
+doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt.
Źródła finansowania wydatków:
+ Dochody własne gminy.
+ Środki zewnętrzne:
• z Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
• z programów ministerialnych,
• ze środków operatorów centralnych i regionalnych,
+ Partnerstwo publiczno-prywatne.

Odpowiedz Cytuj
Krzych 10-08-18 9:08

A co to powyżej ma do wyborów?

Odpowiedz Cytuj
Art 26-08-18 13:57

Tymczasem na stronach PKW pierwsze informacje:

Zarejestrowane Komitety Wyborcze:
-KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYK BARCIK
-KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH
-KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY WRÓBEL
-KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDOL ZDZISŁAW

Odpowiedz Cytuj
Karioka 27-08-18 12:10

Jeśli ten forumowy twórca spamu (post z 9.08.2018), którego znamy nie od dzisiaj robi to dla dobra pani K.Wróbel, to efekt jego działań może być przeciwny do zamierzonego... takie rzeczy ludzi wkurzają i mogą źle nastawić do kandydata. Chyba nie chce dać nam do zrozumienia, żeby ludzie nie sięgali do obietnic wyborczych pani burmistrz z ostatnich wyborów...?

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://ledziny.istrefa.com

istrefa gmina Lędziny | istrefa powiat bieruńsko-lędziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Lędziny - miasto, gmina miejska, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 43-140 43-143 43-144


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem