Wybory samorządowe 2018 w Lędzinach

Strona 2 z 2

Karioka 06-07-18 10:29

Tak samo mają mniej czasu na przedstawienie wyborcom swojej oferty. Chyba, że przyjmą taktykę opozycji totalnej, tzn. nieważne jaki mamy program, właściwie go nie mamy, a właściwie naszym programem jest obalenie dotychczasowej władzy... ale z taką ofertą u myślącego wyborcy się raczej nie przebiją...

Nowy 13-07-18 21:17

Karioka nie martw się o myślących wyborców bo do nich nie należysz ani nimi nie jesteś. Przy każdych wyborach jesteś nurtem opozycyjno-wazeliniarskim.. Karioka to ty jesteś totalnym zerem a nie opozycją. Pozdrawiam !!!! Nowy

TERAZ POLSKA 15-07-18 11:07

wróblowa nie może wygrać wyborów bo bolszewikom już dziękujemy ! tak zaklamanego i zadufanego w sobie burmistrza to jeszcze w Lędzinach nie mieliśmy ! niech ona sobie lepiej nadal gra z komunistycznymi złodziejami w WOŚP ,ale od władzy wara !

Rcza 20-07-18 22:05

Jest słaba. Szkoda słów.

Lędziński Patriota 28-07-18 21:18

Karioka zapytaj się wyborców, czy znają program wyborczy Wróbel, czy pamiętają co Wróbel miała w swoim programie 4 lata temu. Ja wiem jedno, nie można ze wszystkimi walczyć. Tylko zgoda buduje. Obrażać się na Starostwo i obrażać strażaków, górników, fundacje. My takiej władzy nie chcemy, która wszystkich w koło obraża.

Karioka 08-08-18 13:17

Ja mam program wyborczy p. Wróbel zgrany na kompa, więc dokładnie wiem, co obiecywała. Było tam m.in. o straży miejskiej i w tym temacie raczej nic nie zrobiła. Zastanawia mnie co innego - czy po tak drastycznym obcięciu wynagrodzenia burmistrzowi, jakie miało miejsce w Lędzinach zgłoszą się u nas jacyś sensowni kandydaci...? Zgadzam się, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a Lędziny to mała gmina, więc jej burmistrz nie może zarabiać tyle, co w dużym mieście, ale z drugiej strony jako dyrektor szkoły miała chyba porównywalne zarobki, a odpowiedzialność jednak nieporównywalna...

Zresztą wrzucę 08-08-18 13:26

Program Wyborczy KWW Krystyny Wróbel
Program powstał w oparciu o moją ośmioletnią pracę w Radzie Miasta, wnikliwą obserwację i opinie mieszkańców oraz doradztwo ekspertów.
Przygotowując program wybrałam najważniejsze zagadnienia i problemy które wymagają bezwzględnie szybkiego i racjonalnego działania a także te, dla realizacji których potrzebna jest długofalowa i konsekwentna praca.
1.Opracowanie raportu otwarcia i przeprowadzenie audytu zewnętrznego.
+analiza stanu Gminy na rozpoczęcie kadencji w zakresie finansowym, majątkowym i prowadzonych przez miasto sporów sądowych.
+audyt (kontrola) zewnętrzny wszystkich obszarów funkcjonowania urzędu miasta przeprowadzony przez niezależnych kontrolerów.
2.Stworzenie urzędu przyjaznego dla mieszkańców i petentów.
+ analiza kompetencji pracowników urzędu. Opracowanie systemu niezbędnych szkoleń i doskonaleń zawodowych.
+mapowanie stanowisk.
+wprowadzenie nowych standardów obsługi,
+zorganizowanie punktu obsługi osób niepełnosprawnych i starszych na parterze urzędu.
3. Reforma finansów miasta
+zwiększenie dochodów własnych gminy, m.in. poprzez poprawę ściągalności należności,
+racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych,
+ostrożnościowe i realistyczne planowanie budżetu,
+kontynuacja budżetu obywatelskiego w zmodyfikowanej formie – konieczny jest podział miasta na większą liczbę okręgów konsultacyjnych.
4.Inwestycje w infrastrukturę miejską.
+aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny,
+uchwalenie w oparciu o „Studium…” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
+inwentaryzacja i uzbrojenie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe,
+udostępnienie atrakcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego obszarów Lędzin (np. Wopienka),
+podłączenie mieszkańców do kanalizacji, na ustalonych zasadach finansowych – obecni klienci „Partnera” nieodpłatnie, a pozostali mieszkańcy zgodnie z uchwalonym systemem dopłat,
+przystąpienie do procesu „odkorkowania” Lędzin poprzez możliwe do zrealizowania warianty udrożnienia przejazdu kolejowego lub budowa systemu dróg alternatywnych dla ruchu lokalnego,
+budowa wodociągu do kościoła św. Klemensa,
+wymiana oświetlenia na osiedlu Rachowy,
+montaż oświetlenia na nowopowstałych ulicach,
+bieżące remonty dróg i chodników miejskich,
+dbałość o ogólną estetykę i czystość miasta.
5.Inwestycje w infrastrukturę nie będącą własnością miasta.
+Wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Goławcem a Górkami,
• remont ul. Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków,
• budowa ronda Hołdunowska-Murckowska-Gwarków,
• budowa chodnika na ul. Ułańskiej.
+Wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
• aktywny i zgodny z kompetencjami udział Gminy w procesie
inwestycyjnym budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice –
Bielsko-Biała w obszarze miasta. Musi powstać -będący na dzień
dzisiejszy w planach - węzeł komunikacyjny Lędziny.
• rewizja stanu faktycznego inwestycji „Centrum logistyczne
Lędziny” i możliwości wykonania we współpracy z GDDKiA a także
powiatem węzła na drodze ekspresowej S 1 i ulicy Zawiszy Czarnego.
6.Usługi komunalne i komunikacyjne.
+Racjonalizacja kosztów dostawy wody, odbioru ścieków i śmieci, zmierzająca do ich obniżenia:
• negocjacje obniżki cen wody z RPWiK Tychy, ze względu na
znaczące zmniejszenie strat wody (do 29% ) i inwestycje miasta
w infrastrukturę wodociągową,
• rozpoczęcie prac nad dywersyfikacją dostaw wody – w oparciu
o zasoby wodne znajdujące się pod Lędzinami oraz poprzez
budowę rurociągu umożliwiającego zakup wody bez pośrednictwa
RPWiK Tychy,
• wybór optymalnej stawki amortyzacyjnej nowopowstałego majątku
„Partnera” – rurociągi kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, tak
aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na ceny dla mieszkańców,
• obliczenie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę za
wywóz śmieci, w stosunku do wpłat dokonywanych przez
mieszkańców,
• udoskonalenie systemu odbioru śmieci na osiedlach bloków
mieszkalnych, poprzez organizację minipunktów odbioru śmieci,
co pozwoli mieszkańcom segregować śmieci tylko na dwie grupy.
+Poprawa komunikacji publicznej poprzez przyjęcie Lędzin do KZK GOP oraz rozwój linii skomunikowanych z sąsiednimi miastami o lepszych połączeniach (Wesoła, Kosztowy).
7. System wsparcia dla przedsiębiorców.
+opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych,
+opracowanie jasnego, przejrzystego i uczciwego systemu ulg oraz zwolnień dla przedsiębiorców,
+pomoc inwestorom przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych,
+aktywne promocja i wsparcie rodzimych firm.
8. Edukacja i opieka.
+uruchomienie żłobka,
+ efektywne wykorzystanie bazy przedszkolnej, ujednolicenie standardu wyposażenia wszystkich lędzińskich przedszkoli,
+bieżące remonty szkół i przedszkoli w zakresie zgłaszanym przez społeczność szkolną,
+remont płotów oraz terenów przyszkolnych,
+modernizacja wyposażenia pracowni szkolnych,
+efektywna realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Wsparcie finansowe stowarzyszeń i instytucji działających w tym obszarze,
+realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny.
9. Sport, rekreacja, kultura
+restrukturyzacja Fundacji Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki we współpracy z KWK „Ziemowit”, w celu przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku,
+budowa ścieżek rowerowych i nordic walking oraz placów zabaw i „siłowni pod chmurką”,
+modernizacja terenu „Zalewu”,
+zabezpieczenie budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury na poziomie koniecznym do realizacji zadań w obszarze kultury w mieście,
+ścisła współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej i MOK,
+wsparcie finansowe oddolnych inicjatyw mieszkańców – organizacja festynów integracyjnych i rodzinnych.
10. Promocja i zmiana wizerunku miasta.
+nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
+współpraca z organizacjami pozarządowymi,
+promocja wolontariatu,
+efektywna współpraca z miastami partnerskimi,
+aktywne uczestnictwo we wszelkich inicjatywach międzygminnych czy też o charakterze regionalnym które mają na celu promocję miasta na zewnątrz.
11.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
+dalsza poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej,
+współpraca z policją w zakresie odpowiedniej ilości patroli w mieście,
+stworzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
+restrukturyzacja lub likwidacja Straży Miejskiej – zgodnie z decyzją mieszkańców,
+doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt.
Źródła finansowania wydatków:
+ Dochody własne gminy.
+ Środki zewnętrzne:
• z Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
• z programów ministerialnych,
• ze środków operatorów centralnych i regionalnych,
+ Partnerstwo publiczno-prywatne.

KARIOCA 09-08-18 22:36

Wygląda na to, że IMGW spóźnia się z wydaniem ostrzeżeń. Już dwie prognozy pogody ostrzegają przed planowanym na piątek uderzeniem ogromnej formacji burzowej. Nieoficjalnie synoptycy komentują, że może się powtórzyć katastrofa z sierpnia ubiegłego roku. Podobny burzowy front przyniósł nawałnicę, która uszkodziła kilka tysięcy budynków i spowodowała katastrofę w miejscowości Rytel, położyła pokotem połacie lasów w Borach Tucholskich.
Super-burza nadchodzi. Wiatr 120 km/h. 3 godziny potopu na Mazowszu

O gigantycznej formacji burzowej mającej dotrzeć do Polski informuje Maciej Ostrowski z ICM Meteo. Aktualnie prognoza dla Warszawy na piątek godzinę 19. pokazuje porywy wiatru około 120 km/h i zrzut olbrzymiej ilości deszczu. - Oczywiście żadna prognoza nie określi, w którym miejscu będzie najsilniejsze oberwanie chmury. Może spaść plackiem o 2-3 kilometrowej średnicy nad stacją metra, może też wylać się nad suchym lasem z przepuszczalnym piaszczystym podłożem. Skutki będą różne. Taką obserwację zapewnia radar meteorologiczny, ale dopiero w czasie trwania opadu nawalnego - opisuje synoptyk.
REKLAMA

Front utworzył się nad Francją. Największa z formacji burzowych ma średnicę 350 km. Górna powierzchnia chmur przekracza wysokość 12 km. - Ma strukturę „kipiącego kisielu”, co świadczy o wbijaniu się w stratosferę najbardziej aktywnych wierzchołków Cumulonimbusów. Cały obszar pokrywają wyładowania burzowe - opisuje synoptyk. - Front skierowany na południe będzie dzisiaj wędrował na wschód przez całe Niemcy. W godzinach nocnych osłabi się jego intensywność. Prognozy są zgodne, że jutro ujawni się w gwałtowny sposób w centralnej części naszego kraju - dodaje Ostrowski.

W piątek około godziny 14 burze poprzedzające front osiągną linię od Gdańska przez Poznań po Kłodzko w woj. dolnośląskim. Od godz. 17 łańcuszek burz ma utworzyć linię od Olsztyna przez Warszawę, Kielce po Nowy Sącz. W okolicach Warszawy deszcz ma lać przez 3 godziny.
Piątkowa burza wywołana nadejście chłodnego frontu - według serwisu Windy.com
windy.com
Na czele frontu szkwał burzowy

Przed zderzeniem chłodnego frontu z gorącymi masami powietrza w Polsce ostrzega też Biuro Prognoz Cumulus z Wrocławia. - W pierwszej fazie uderzenia frontu może pojawić się szkwał burzowy. Wtedy porywy wiatru mogą dochodzić, a nawet przekraczać 100 km/h i nieść z sobą zniszczenia: łamać konary drzew, zrywać trakcję elektryczną i połacie dachów - ostrzegają analitycy Cumulusa.

Na południu Mazowsza i w Świętokrzyskiem należy uważać na ulewy. W krótkim czasie może spaść nawet do 50 – 70 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Wyschnięta, spalona i spękana słońcem ziemia nie będzie tak szybko wchłaniała wody. Deszcz będzie spływać po jej powierzchni, a to może przyczynić się do powstania lokalnych zalań i podtopień.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Polub WP Wiadomości
Zobacz też: Czwartkowe burze w Polsce. Nagrania internautów
Reklama 6s
Dzięki reklamie oglądasz wszystko za darmo.
Najnowsze
Charakterystyczny logotyp ma trafić na karoserie samochodów
Arłukowicz promuje nową akcję. "Warto pokazać, ile nas jest!'
Viktor i Amalija Knavsowie wychowali Melanię na Słowenii
Rodzice Melanii Trump zostali obywatelami USA. Złożyli przysięgę
Sędzia Janusz K. miał stawić się w areszcie
Sędzia skazany za korupcję. Ma stawić się w areszcie, termin już minął
Iguana została bezpiecznie zdjęta z drzewa
Chełm Śląski. Strażacy uratowali egzotyczną jaszczurkę
REKLAMA
następny artykuł

Krzych 10-08-18 9:08

A co to powyżej ma do wyborów?
Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://ledziny.istrefa.com

istrefa gmina Lędziny | istrefa powiat bieruńsko-lędziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Lędziny - miasto, gmina miejska, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 43-140 43-143 43-144


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem